สุขภาพ

ข้อแพลง

แพลง เป็นผลมาจากเส้นเอ็นที่ยึดหรือฉีกขาด ถือเป็น การบาดเจ็บ ที่พบได้บ่อย มักก่อให้เกิดอาการปวด บวม รอยช้ำ ข้อต่อเคลื่อนไหวได้อย่างจำกัด หรือข้อต่อไม่มั่นคง แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักหายดีได้เองในระยะเวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาห์โดยไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *