สุขภาพ

สาเหตุบอกโรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรัง

สาเหตุบอกโรค ต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรัง

สาเหตุของโรค Hashimoto’s Thyroiditis มาจากสาเหตุทางพันธุกรรมโรคไทรอยด์ และอาจมีปัจจัยภายนอกมากระตุ้นให้เกิดโรคขึ้น โรคไทรอยด์ชนิดนี้พบบ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นตามอายุ แต่สามารถพบในเด็กและวัยรุ่นได้เช่นกัน

ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *