สุขภาพ

วัคซีนโรคสำหรับเด็ก เครื่องมือป้องกันโรคสำหรับเด็ก

วัคซีนโรคสำหรับเด็ก วัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็ก ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากเด็กต้องได้รับการเรียนรู้ การสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว เพื่อการเจริญเติบโต และ พัฒนาการที่ดีของเด็ก แต่ข้างนอกบ้านนั้นกลับมีเชื้อโรคมากมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคจึงต้องได้รับการฉีด วัคซีนโรคสำหรับเด็ก

วัคซีนสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง
วัคซีนสำหรับเด็กมีทั้ง วัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนเสริม

วัคซีนวัณโรค (BCG)
วัคซีนนี้จะได้รับตั้งแต่แรกเกิด ฉีดที่บริเวณต้นแขนซ้าย แผลวัคซีนจะแห้งใช้เวลา 1-2 เดือน หากถ้าได้รับวัคซีนตัวนี้แล้ว ไม่ต้องฉีดซ้ำ

วัคซีนตับอักเสบบี (HBV)
วัคซีนนี้จะได้รับฉีดเมื่อตอนแรกเกิด, 1-2 เดือน และ 6 เดือน ฉีดที่บริเวณต้นขาด้านหน้า ในกรณีที่คุณแม่เป็นพาหะไวรัสตับบี ฉีดเข็มที่ 2 อีกครั้งตอนอายุ 1 เดือน

วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTP)
วัคซีนนี้จะได้รับฉีดเมื่ออายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน หากฉีดกระตุ้นอีกครั้งอายุ 4-6 ปี และ 11-12 ปี

วัคซีนโปลิโอชนิดทาน (OPV), วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
วัคซีนนี้จะได้รับการทาน หรือ ฉีดเมื่ออายุ 2, 4, 6,18 เดือน และ 4-6 ปี

วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)
วัคซีนนี้จะได้ฉีดครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ปีครึ่งขึ้นไป

วัคซีนไข้สมองอักเสบ (JEV)
วัคซีนนี้จะได้รับฉีดเมื่ออายุ 9-12 เดือน และฉีดครั้งที่ 2 อีก 12-24 เดือนต่อมา อ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *