สุขภาพ

ผู้ที่มีโอกาสเข้ารับการผ่าตัด

ผู้ที่มีโอกาสเข้ารับ การผ่าตัดโรคทางจมูก

  • ผู้ที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรัง
  • ผู้ที่เป็นริดสีดวงจมูก
  • ผู้ที่ผนังกั้นจมูกคด
  • ผู้ที่เป็นเนื้องอกโพรงจมูกและไซนัส
  • ผู้ที่เป็นมะเร็งโพรงจมูก
  • ผู้ที่เคยผ่าตัดไซนัสอักเสบหรือริดสีดวงจมูกแล้วกลับมาเป็นซ้ำ

ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *