สุขภาพ

ปัจจัยกระตุ้นอาการปวดศีรษะไมเกรน

ปัจจัยกระตุ้นให้เกิด อาการปวดศีรษะไมเกรน
ผู้ป่วยไมเกรนมากกว่าครึ่งสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะ (Trigger Factors) เพราะฉะนั้นปัจจัยกระตุ้นอาการปวดศีรษะไมเกรนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

1. สิ่งแวดล้อม
เดินทางไปในประเทศที่เวลาแตกต่างจากเดิม
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
แสงสว่างจ้า
กลิ่นฉุน มลภาวะทางอากาศ

2. แบบแผนการดำเนินชีวิต
อดนอน นอนไม่เป็นเวลา นอนไม่หลับ นอนมากเกินไป
อดอาหาร หรือทานอาหารไม่ตรงเวลา
อารมณ์แปรปรวน เช่น เครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล
พักผ่อนไม่เพียงพอ อ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *